Tài liệu source code game bài tài xỉu là một tập hợp các mã nguồn được sử dụng để xây dựng một trò chơi tài xỉu trên nền tảng máy tính hoặc di động. Nó bao gồm các tệp tin mã nguồn, các lớp và chức năng cần thiết để tạo ra trò chơi và các tài liệu hướng dẫn chi tiết về cách xây dựng, cấu hình và tùy chỉnh trò chơi này.