Tag Archives: Phần mềm Cocos

Cocos2d là một khung phần mềm miễn phí. Nó có thể được sử dụng để xây dựng trò chơi, chỉnh sửa giao diện source game tài xỉu vvv… Cocos2d bao gồm nhiều phiên bản như Cocos2d-objc, Cocos2d-x, Cocos2d-html5 và Cocos2d-XNA.
Chi tiết vui lòng hệ Hotline: 24/24/365 | Telegram: @muacodegame